Werking

Wij werken transdisciplinair. Ons team is samengesteld uit een verantwoordelijke (van opleiding psychologe), een verpleegkundige, twee zorgkundigen, een ergotherapeute, een kinesitherapeute. Wij laten ons eveneens adviseren door een externe neuroloog in onze dagelijkse praktijk, om zo een begeleiding te kunnen voorstellen aangepast aan de noden van elkeen.

 

Het team komt wekelijks samen tijdens vergaderingen om de begeleiding te organiseren, en om samen het “levensproject” van elke bezoeker te handhaven en te herbekijken (interessevelden, noden, de uitvoering van het project …)

 

Wij beschouwen familie en mantelzorgers eveneens als partners in de zorg.
Door regelmatige contacten (telefonisch, per mail …), proberen we banden te smeden tussen het centrum, de mantelzorgers en de verschillende zorgnetwerken die de persoon omringen (huisarts, specialist, thuiszorg, begeleiding aan huis, ziekenhuizen, …)


Het is inderdaad zo dat mantelzorgers en zorgnetwerken ertoe bijdragen dat de persoon thuis kan blijven. Daarom lijkt het ons belangrijk om een goed contact te onderhouden om een kwaliteitsvolle en gepersonaliseerde begeleiding te kunnen verzekeren, die betekenisvol is ten aanzien van de noden van de persoon en aangepast aan zijn psychisch-medisch-sociale omgeving.

 

De voorgestelde begeleiding in het centrum bestaat uit individuele activiteiten of activiteiten in groep.  De gezamenlijke activiteiten verschillen van dag tot dag maar herhalen zich van week tot week. Door deze structuur, geven wij de mogelijkheid aan de bezoekers (dit is de naam die we geven aan de mensen die wij onthalen) om te kiezen welke dag ze komen in functie van hun interesseveld en hun noden.

In het Centrum wordt de dag gestructureerd rond 3 activiteiten die telkens één uur duren. Twee ervan gaan door in de voormiddag, de derde in de namiddag.  ’s Middags wordt er een warme maaltijd gebruikt gevolgd door een rustpauze.

 

Voor een betere integratie in de groep en om zich sneller te kunnen oriënteren en dus een beter comfort te hebben, vragen wij aan elke bezoeker om minstens 2 dagen per week te komen.

 

Hieronder vindt u de vaste planning van de voorgestelde activiteiten. Om aan de noden en de verwachtingen van iedereen te beantwoorden, worden uitstappen, individuele activiteiten en activiteiten in kleine groepjes gepland rond deze vast planning.

 

De beoogde doelen tijdens de activiteiten variëren naar gelang het levensproject van elkeen. Het zelfvertrouwen terugvinden, zich opnieuw een bepaalde identiteit eigen maken en terug een sociale rol toekennen, zijn doelen die wij nastreven in onze begeleiding.
Onze visie op de activiteiten wordt aangevuld door talrijke uitstappen die een openheid op het leven in de buurt bewerken en een besef van burgerschap en die de strijd tegen het sociaal isolement met zich meebrengen.

 

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

 

8u30-10u

Onthaal van de bezoekers en ontbijt

Onthaal van de bezoekers en ontbijt

Onthaal van de bezoekers en ontbijt

Onthaal van de bezoekers en ontbijt

Onthaal van de bezoekers en ontbijt

 

10u-11u

Actualiteit

 

Keuken

 

Actualiteit

 

Actualiteit

 

Actualiteit

 

11u-12u

Cognitieve en fysische stimulatie

 

Actualiteit

→ Cognitieve en fysische stimulatie
→individuele therapeutische begeleiding

Cognitieve stimulatie en geheugentraining

→expressie-activiteit
→ koken in groep

12u-13u

 

Maaltijd

 

Maaltijd

 

Maaltijd

 

Maaltijd

 

Maaltijd

13u-14u

 

Rustpauze

 

Rustpauze

 

Rustpauze

 

Rustpauze

 

Rustpauze

 

14u-15u

 

→gezelschapsspelen
→individuele kinesitherapeutische behandeling

Cognitieve stimulatie en geheugentraining

muzikale activiteit

→artisanale activiteit
→gespreksgroep (1 keer om de 14 dagen)

Gymnastiek

15u-15u30

Koffie en afsluiten van de dag

Koffie en afsluiten van de dag

Koffie en afsluiten van de dag

Koffie en afsluiten van de dag

Koffie en afsluiten van de dag