Visie

De zorgvisie van het CDV Sint-Monika is geënt op systemische, humanistische en cliënt-centered denkkaders. Rogers en Maslow zijn voorbeelden van auteurs die onze visie beïnvloeden. Vanuit deze denkkaders kennen we de begrippen “empathie, echtheid en onvoorwaardelijke waardering” als pijlers in de therapeutische relatie en “zelfactualisatie” als ultiem doel in het leven.

 

Vanuit deze humanistische zorgvisie beschouwen wij de mens als een onlosmakelijk geheel van lichamelijke, psychologische, sociale en existentiële aspecten, die samen een unieke persoon vormen. Daarom zijn mensen nooit te herleiden tot hun lichaam, noch tot hun ziekte: bezoekers van het dagverzorgingscentrum hebben dementie, zij zijn niet dement(erend). Zij zijn gekenmerkt door hun streven naar behoud van hun keuzevrijheid. In een zekere fase gebeurt het wel dat ze opgeven van deze beslissingen zelf te nemen, op dat moment zijn wij er om hen zo goed mogelijk te begeleiden en samen met hen beslissingen te nemen.

 

Deze visie komt voor ons neer op de dialoog aangaan met de bezoeker: wat wenst hij, wat vindt hij belangrijk, wat interesseert hem en wat helemaal niet, wat ergert hem en wat doet hem plezier, hoe beleeft hij zijn ziekte en wat vindt hij het moeilijkst zowel psychisch als in zijn dagelijkse leven...? Ook met zijn naasten willen we graag in gesprek gaan.

 

Ons uitgangspunt is dat de bezoeker zolang mogelijk gids blijft van zijn eigen leven, de zorgverlener is een reisgenoot (in een angstige, soms onveilige wereld). Deze vorm van zorgen noemt men persoonsgerichte zorg.

 

Het dementieproces brengt een aantal problemen, symptomen en stoornissen met zich mee, die onder andere de autonomie en onafhankelijkheid van de patiënt sterk bemoeilijken en beperken. Het CDV wil een structuur bieden die deze problemen en stoornissen zoveel mogelijk tracht op te vangen en die garant staat voor het behouden van een zo groot mogelijke autonomie en onafhankelijkheid in een veilige context.

 

Wij willen graag elke bezoeker leren kennen als een unieke persoonlijkheid met een levensverhaal, een visie op de wereld, eigen behoeften en verwachtingen…, Daarop willen wij onze begeleiding en zorg zoveel mogelijk afstemmen, om zo het ritme van de bezoeker trachten te volgen.

 

Niet enkel lichamelijke problemen zijn voor ons belangrijk, ook voor emotionele en psychologische moeilijkheden en behoeften hebben we aandacht, in alle stadia van het dementieproces. Wanneer iemand zich niet vlot meer kan uitdrukken, of het moeilijk heeft om zijn emotionele behoeften te tonen, dan willen wij samen op zoek blijven gaan om elkaar zo goed mogelijk te begrijpen.